Menedżer na start

POZNAJ KLUCZOWE KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI!

Czy wiesz, że menedżer może praktycznie i bezpośrednio wpłynąć na budowanie współpracy w zespole? To jego zadaniem jest wspieranie zespołu w realizacji wspólnych celów i branie odpowiedzialności za powierzone obowiązki.

Co da Ci szkolenie Menedżer na start?

Poznasz sposoby na budowanie zarówno formalnego jak i nieformalnego autorytetu lidera w swoim zespole.

Nauczysz się dopasowywać styl kierowania do poziomu rozwoju zespołu tak, aby maksymalnie wykorzystać potencjał pracowników.

Poznasz techniki oceny pracy, prowadzenia rozmów, egzekwowania zleconych zadań i dyscyplinowania pracowników. 

Otrzymasz praktyczne narzędzia oraz techniki do wykorzystania w pracy z zespołem i poszczególnymi pracownikami.

Chcesz być menedżerem,
który inspiruje do działania?

Szkolenie dedykowane jest wszystkim, którzy chcą rozwijać swoje zespoły i osiągać z nimi sukcesy zawodowe!

Szkolenie skierowane jest do osób na stanowiskach kierowniczych, menadżerskich, dyrektorów, liderów zespołów, brygadzistów oraz do tych, którzy w najbliższym czasie mają objąć stanowisko menedżerskie. 
Program szkolenia uwzględnia potrzeby zarówno osób które już posiadają doświadczenie praktyczne i chciały by poznać odpowiedzi na nurtujące je pytania,  ale i takich, które dopiero mają objąć stanowisko kierownicze i chcieliby uniknąć błędów tak zwanego „pierwszego roku”.

Podczas szkolenia dowiesz się:

 • Jak możesz wykorzystać swoje mocne strony do usprawnienia pracy Twojego zespołu?
 • Jakimi sposobami budować formalny oraz nieformalny autorytet lidera?
 • Jaki jest Twój styl kierowania zespołem i jak przekłada się on na Twoją codzienną pracę?
 • Na jakim poziomie rozwoju są Twoi pracownicy i jakie ma to znaczenie w komunikacji?
 • Jak określać cele i formułować komunikaty, by były one jasne dla Twoich podwładnych?
 • Jak egzekwować zlecone zadania?
 • Co działa na opornych pracowników i o czym musisz pamiętać w komunikacji z nimi?
 • Jakie są zasady udzielania zarówno pozytywnej, jak i negatywnej informacji zwrotnej?

Program szkolenia:

 • Od czego zacząć?

  • Jak przeprowadzić skuteczne Expose szefa i dlaczego warto?
  • W jakich sytuacjach przeprowadzać Expose Szefa?
  • Wpływ Expose szefa na autorytet w zespole.
  • Czego oczekuję od mojego zespołu?
  • Dokąd zmierzam jako szef zespołu?
  • Jak zamierzam dotrzeć do celu?
  • Jakie zasoby będą mi potrzebne?
  • Jakie są atuty, a jakie słabości zespołu?
  • Czego oczekują ode mnie moi zwierzchnicy?
  • Kiedy uznam, że osiągnąłem zamierzony cel?
 • Rola i zadania lidera

  • Cele firm, cele mojego działu a cele mojego podwładnego.
  • Czym w praktyce się zajmuję, a czym powinienem zajmować się na stanowisku managera?
 • Budowanie autorytetu

  • Czynniki budujące autorytet managera.
  • Autorytet funkcji, wiedzy i osobowości.
  • Co decyduje o tym, że ludzie oceniają mnie jako dobrego lub złego szefa?
  • Konkretne kryteria, którymi kierują się ludzie w dokonywaniu ocen i postaw kierowniczych.
 • Kierowanie zespołem

  • Umiejętności jakie posiadam dziś i jakie chciałbym mieć w przyszłości jako szef – lider zespołu projektowego.
  • „Koło umiejętności managera ”diagnoza osobistego potencjału w kierowaniu zespołem.
  • Podstawowe umiejętności managera w zakresie kierowania zespołem.
  • Autodiagnoza własnego stylu kierowania, diagnoza osobistego potencjału kierowania zespołem.
  • Jak mój styl wpływa na poszczególnych pracowników oraz cały zespół?
  • Styl, w którym czuję się najlepiej w sytuacjach trudnych, analiza „SWOT” osobistego stylu.
 • Poziomy rozwoju

  • Macierz kompetencji – wytyczanie kierunków rozwoju.
  • Klasyfikacja stylu zarządzania na etapach rozwoju pracownika.
  • Wykorzystanie stylów kierowania do zbudowania skutecznego- dojrzałego zespołu.
 • Motywowanie

  • Rodzaje motywacji, model Maslowa, Model Herzberga.
  • Rola motywatorów niematerialnych – motywowanie środkami poza finansowymi jako oddziaływanie na sferę potrzeb pracowników.
  • Motywacja „od problemu” i „do celu”.
 • KOMUNIKACJA

  • Narzędzia skutecznej komunikacji interpersonalnej.
  • Komunikacja niewerbalna i jej znaczenie w procesie komunikacji.
  • Umiejętność aktywnego słuchania w kierowaniu zespołem.
  • Bariery komunikacyjne i sposoby ich przezwyciężania.
  • Czym jest  umiejętność komunikowania się z podwładnymi.
  • Psychologiczne aspekty w komunikacji.
  • Czynniki wpływające na funkcjonowanie zespołu – budowanie relacji.
 • FEEDBACK

  • Feedback –Kiedy? Co? Jak? I komu?
  • Metoda UF i FUKO.
  • Praktyczne wykorzystanie „Kanapki Krytyki” oraz „Kanapki dialogu krytyki”.
  • Asertywna komunikacja z podwładnym.
 • TRUDNOŚCI

  • Trudności w kierowaniu zespołem wcześniejszych kolegów.
  • Trudności w kierowaniu osobami starszymi z większym doświadczeniem.
  • Konflikt roli szefa i podwładnego.
  • Niechęć do delegowania zadań.
 • KRYTYKA

  • Co się dzieje w zespole, gdy szef krytykuje?
  • Sposoby rozmowy z podwładnym, gdy nie realizuje celów.
  • Reprymendy, czyli przekazywanie negatywnych informacji zwrotnych.
  • Motywowanie pracownika do zmiany: postawy, zachowania.
 • PRAKTYKA

  • Gra – Team Balance.
  • Gra – „Fabryka życzeń” lub Wyspa Skarbów”
  • Ćwiczenie Koło umiejętności:  „cechy przywódcy”.
  • Symulacja rozmowy z podwładnym np. udzielenie informacji zwrotnej, rozmowa dyscyplinująca – odegranie, nagranie video i analiza.
  • Test diagnozujący style kierowania – autodiagnoza managera.

Warsztat oparty jest na licznych ćwiczeniach praktycznych podczas których uczestnicy utrwalają zdobyte umiejętności.
Dostarcza metod i narzędzi pozwalających skutecznie zarządzać swoim zespołem i osiągać z nim zamierzone cele.

ZAUFALI MI

Zapytaj o to szkolenie

Interesuje Cię to szkolenie dla Ciebie lub Twojej firmy?
Napisz do mojego zespołu.

  Imię
  Nazwisko
  Adres e-mail
  Nr telefonu
  Firma
  Stanowisko (wybierz)
  Treść wiadomości

  TRENER PROWADZĄCY

  Magdalena Wojtkowiak

  Nazywam się Magdalena Wojtkowiak i poprowadzę dla Was to szkolenie. Jestem nauczycielem, trenerem rozwoju osobistego, akredytowanym coachem ICF, menedżerem oraz przedsiębiorcą. Zdobyłam również tytuł Mastera Reiss Motivation Profile. Przez 15 lat pracowałam w międzynarodowych i polskich korporacjach. Budowałam zespoły sprzedażowe i zarządzałam nimi. Przekażę Wam część mojej wiedzy z zakresu m.in. otwartej komunikacji, autentycznego przywództwa, efektywności osobistej, motywowania siebie i innych.