BUSINESS COACHING

BUSINESS COACHING

Kiedy warto skorzystać z coachingu?

Kiedy chcesz rozwijać swoje mocne strony, talenty oraz wzmocnić potencjał menedżerski

Kiedy Twoja wiedza, umiejętność, zaufanie do siebie jest niewystarczające do osiągnięcia celu

Kiedy stoisz przed nowymi wyzwaniami, szerszym zakresem odpowiedzialności

Kiedy Twoje podejście lub zachowania, nie sprzyjają realizacji celów

Jeśli odczuwasz spadek motywacji i wizji w prowadzeniu biznesu / działu

Kiedy odczuwasz brak równowagi pomiędzy pracą zawodową a życiem osobistym

Jeśli uważasz, że brakuje jasnej oceny sytuacji podczas, gdy trzeba podjąć decyzje

Gdy potrzebujesz wsparcia w prowadzeniu zespołu

W sytuacjach w których w najbliższym czasie jesteś przewidziany do awansu

Dla kogo jest?

 • Dla właścicieli firm
 • Dla menedżerów
 • Dla handlowców
 • Dla kadry zarządzającej wysokiego szczebla i prezesów
 • Dla osób rozpoczynających swoją karierę zawodową
 • Dla osób chcących zmienić swoją ścieżkę kariery zawodowej

Korzyści

 • zwiększa pewność siebie poprzez wzrost samoświadomości
 • pomaga w realizacji celów zawodowych i osobistych
 • poprawia relacje z otoczeniem w pracy i życiu osobistym
 • wzmacnia produktywność i poprawia wydajność osobistą
 • pozwala w pełni wykorzystać indywidualny potencjał pracowników
 • wydobywa kreatywność i zaangażowanie
 • zwiększa motywację pracowników i identyfikację z firmą
 • poprawia komunikację i współpracę w zespołach

A JAKIE JEST ZDANIE KLIENTÓW?

JOANNA JAROSZ-NOWAK

Dyrektor Departamentu Kontroli i Informacji Zarządczej Ryzyka w Santander Consumer Bank S.A.

Magda podchodzi do współpracy profesjonalnie. Słucha uważnie, dokładnie analizuje opisywaną sytuację. Jest osobą godną zaufania i powierzenia swoich największych trosk. Bardzo pomogła mi zrozumieć, na czym polega współpraca w zespole. Uświadomiłam sobie, jak ważne jest indywidualne podejście do pracy każdego z moich pracowników.

JAKUB MIZERA

Właściciel firmy Friends Inwesteam

Dzięki coachingowi z Magdą udało nam się wspólnie wypracować i wdrożyć systemy zarządzania, które poprawiły wydajność naszych działań, pracę i komfort ludzi zatrudnionych w naszej firmie, a co najważniejsze dzięki tym wszystkim znacznie rozwinęliśmy naszą działalność i zwiększyliśmy przychody. Spotkania z Magdą pomogły nam uporządkować nasze wszystkie sprawy zarówno małe jak i te bardziej kluczowe, a także obrać właściwy kierunek dalszego rozwoju.

Narzędzia, których używam

POINTS OF YOU

Narzędzia Points of you opierając się na pracy z różnorodnymi obrazami stymulują otwartą i szczerą komunikację. Ułatwiają spojrzenie na problem z różnych punktów widzenia, pozwalają na odejście od utartych schematów myślowych oraz głębszy wgląd w postawy i przekonania. Pozwalają odnaleźć powody naszych osbistych sukcesów i porażek Otwierają na nowe możliwości rozwoju, stymulują myśli i emocje, aktywując jednocześnie obydwie półkule mózgowe.

THE COACHING MAPS

Jest to narzędzie służące do pracy nad kompetencjami. Umożliwia odkrywanie swoich mocnych stron oraz nowych perspektyw rozwoju. Jest skierowane do osób, które odczuwają potrzebę ciągłej pracy nad sobą i doskonalenia własnych umiejętności. To wyjątkowe narzędzie stwarza możliwość głębokiej współpracy z klientem i pozwala na współtworzenie idealnie dopasowanej do potrzeb poszczególnych uczestników sesji coachingowej.

TECHNIKI COACHINGOWE

W sesjach z klientami stosuję wiele technik i narzędzi, których celem jest wsparcie rozwoju osobistego, zwiększenie świadomości własnego potencjału, czy poprawa umiejętności komunikacyjnych. Metody takie jak GROW, Co –Active Coaching czy poziomy logiczne Roberta Dilts’a pozwalają nie tylko lepiej zdefiniować cele w procesie coachingowym, ale także zidentyfikować problemy i spojrzeć na zagadnienia z różnych poziomów i perspektyw.

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Biznes coaching ma na celu poszerzanie kompetencji oraz efektywności pracowników i menedżerów.  Jest skierowany do właścicieli firm, a także osób zatrudnionych na wszystkich stanowiskach w organizacji: od handlowca, poprzez menedżera, aż po dyrektora najwyższego szczebla – w tym również prezesa. Mogą z niego korzystać także osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową, lub chcące zmienić obecną pracę, przekwalifikować się, bądź zdobyć nowe umiejętności i nauczyć się nowych rzeczy.
Biznes coaching pomaga zdefiniować trudności napotykane w pracy oraz określić ich źródło – to czy wynikają one z braku wystarczającej wiedzy branżowej lub managerskiej, czy może związane są z brakiem motywacji lub brakiem równowagi pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym.

Dzięki zastosowaniu coachingu w biznesie organizacje osiągają dużo lepsze wyniki. Zwiększa się poziom identyfikacji pracowników z firmą. Wzrasta świadomość pracowników, co ma bezpośredni wpływ na poprawę pracy zespołowej oraz pozwala na lepsze dopasowanie kompetencji pracowników do strategii firmy. Coaching wpływa też na poprawę standardów zarządzania, lepszą organizację pracy i bardziej efektywne zarządzanie czasem. Pomaga skuteczniej komunikować się w miejscu pracy, podnosi kompetencje interpersonalne i podwyższa wydajność pracy.
40% największych firm na świecie, według rankingu Fortune 500, korzysta z coachingu. Ponad 90% ankietowanych organizacji potwierdza, że coaching może zapewnić konkretne korzyści dla organizacji i osób, które w nich pracują.

Coaching nie jest metodą na wszystko i nie sprawdzi się w każdej sytuacji.
Nie przyniesie oczekiwanych efektów jeśli dana osoba tak naprawdę nie chce uczestniczyć w coachingu (np. została obowiązkowo wbrew swoim chęciom skierowana przez dział HR lub przełożonego). Jednym z warunków skutecznego coachingu jest bowiem zaangażowanie klienta i autentyczna chęć pracy nad sobą.
Jeśli osoba przechodząca przez proces coachingu nie ma zaufania do Coacha lub nie czuje z nim „chemii” i nie potrafi nawiązać dobrej relacji, również nie będzie miała możliwości tak naprawdę skorzystać z coachingu.

Sesja coachingowa trwa od 60-90 min. Sesje przeprowadzane są we Wrocławiu lub przez Skype.

Relacja z coachem opiera się na szacunku, szczerości i zaufaniu. Profesjonalny coach w swojej pracy kieruje się etyką zawodową, której filarem jest m.in. pełna dyskrecja.

Na coachingu biznesowym poruszanych jest bardzo wiele zagadnień. Wynika to z tego, że jest to proces indywidualny dostosowany do potrzeb konkretnej osoby i charakteru jej aktywności zawodowej. Pracuję zarówno z osobami, które chcą zwiększyć swój potencjał, poprawić swoje relacje w zespole , podnieść swoje kompetencje liderskie, wzmocnić pewność siebie i poznać swoje wartości, ale także z osobami, które chcą wiedzieć jak skutecznie budować silne zespoły pracowników i jak wydobywać z nich ich wewnętrzny potencjał. Bardzo często osoby korzystające z coachingu biznesowego mają potrzebę odnalezienia harmonii pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym, czują się wypalone zawodowo lub nie potrafią odnaleźć się w obecnej sytuacji. Coaching biznesowy to także doskonałe narzędzie dla tych, którzy chcą świadomie zaplanować swoją ścieżkę kariery zawodowej.

Coaching zdecydowanie nie jest terapią. Aby skorzystać z usług Coacha nie musisz być w „dołku”. Coaching to trening rozwoju osobistego. Celem jest poprawienie swojej efektywności, odkrycie swojego potencjału i mocnych stron. W coachingu koncentrujemy się na „tu i teraz” oraz na przyszłości. Szukamy wyzwań i związanych z nimi możliwości, skupiamy się na tym co chcemy osiągnąć i na możliwych rozwiązaniach. Zadaniem coacha nie jest „naprawianie” klienta, lecz towarzyszenie mu w drodze do celu. To klient definiuje cele i jest w pełni odpowiedzialny za ich realizację.

Coaching to proces i praca nad własnym rozwojem. Przygotowanie się do sesji jest często wskazane i potrzebne. Może ono oznaczać np. wykonanie jakiegoś zadania ustalonego wcześniej z coachem, które przybliża do osiągnięcia wyznaczonego celu. Dzięki temu można maksymalnie skorzystać z coachingu, ponieważ na bieżąco monitoruje się realizację zadań i postępy, a w przypadku wystąpienia trudności, można szukać innego, bardziej skutecznego lub prostszego rozwiązania.